Toplotne črpalke MenardRA ZEMLJA / VODA

Toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo vir toplote iz zemlje, kjer je uskladiščena velika količina sončne energije, katero lahko izkoristimo za ogrevanje hiše. S pomocjo vode in dodanim proti  zamrzovalnim sredstvom, ki kroži v zaprtem cevnem sistemu (zemeljski kolektor ali geo sonda), odvzamemo toploto zemlje. Krožeča voda odda toploto preko ploščnega izmenjevalca toplotni  črpalki, nato jo s pomočjo električne energije pretvori na višji temperaturni nivo in nato se vrne ohlajena za cca 4 °C v zemljo, kjer se ponovno segreje.

Posebnosti:

  • Priključitev na razlicne vrste zemeljskih kolektorjev ali geosonde.
  • Razpoložljivost skozi vse leto.
  • Stabilna in ugodna temperatura toplotnega vira.
  • Način ogrevanja je monovalenten brez dodatnih elektro grelcev.
  • Zemljišče, kjer je položen zemeljski kolektor, ne sme biti pozidano, asfaltirano,…

Toplotne črpalke ZEMLJA/VODA