Toplotne črpalke MenardRA VODA / VODA

Podtalnica ima konstanten temperaturni nivo in visoko temperaturno vrednost med 8 °C in 12 °C, kar posledično prinaša visoka grelna števila. Ta sistem ogrevanja deluje monovalentno, 100 %  pokritje potreb po ogrevanju in ne potrebuje nobenega dodatnega vira ogrevanja.

Za izvedbo sistema ogrevanja voda/voda potrebujemo potreben pretok vodnega vira, kateri ne sme imeti temperature nižje od +5 °C (zaradi zaledenitve uparjalnika). Potreben pretok vode skozi izmenjevalec je odvisen od moci toplotne črpalke in jo pogojuje proizvajalec.

Posebnosti:

  • Potrebujemo dovoljenje od pristojne institucije za izvedbo vrtin.
  • Izvesti moramo dve vrtini, črpalno in ponorno, zemeljska dela, črpalni preizkus, analizo vode in vstaviti črpalko v vrtino.
  • Podtalnica je konstanten in odličen vir energije za toplotnečrpalke s katerim dosegamo najvišje izkoristke.
  • Zelo stabilen monoenergetski sistem ogrevanja.